ENERIN TILBYR

Thermonitor

 • Thermonitor gir oversikt over energisystemet. 

  • Fungerer anlegget som det skal?

  • Er anlegget riktig innstilt?

  • Er det behov for tilsyn, vedlikehold elelr oppgraderinger?

  • Hvilken innsparing gir varmepumpen egentlig?

 • Thermonitor muliggjør energisparing

  • Innregulering

  • Optimalisering av energisystem og drift

  • Finne innsparingspotensialet ved ulike tiltak

  • Pinch-analyse av komplekse energisystemer, for eksempel i fabrikker

 • Thermonitor brukes både i korte forprosjekter og som fast tjeneste

 • Thermonitor sikrer god og riktig utnyttelse av energisystemet, og sparer energi

Energianalyser og rådgivning

 • Enerin tilbyr konsulent-tjenester innen energi og energisystemer, inkludert enøk-analyser, forprosjekter og innregulering av varme- og kjøleanlegg. Vår lange erfaring med både vanlige, komplekse og utradisjonelle energisystemer gjør oss i stand til å bidra i alle typer energiprosjekter.

 • Energi-analyse med pinch-analyse synliggjør mulighetene for energigjenvinning og optimalisering av energisystemet.

Niprox vannbehandling

 • Vårt søsterselskap Niprox leverer kjemikaliefri vannbehandling av lukkede vannkretser, gjennom å fjerne partikler og oppløst oksygen. Niprox-systemene hindrer korrosjon og groing i varmeanlegg og kjøleanlegg, bedrer energi-effektiviteten, reduserer driftskostnadene og forlenger levetiden.

 • Kombinasjonen av WaveClean og Niprox vannbehandling, gir et velfungerende og energi-effektivt energisystem.

Enerin utfører gratis, uforpliktende befaringer og vurderinger av deres anlegg for muligheter for å redusere energiutgiftene investeringsfritt.