Enerin utvikler neste generasjon industrielle høytemperatur-varmepumper

ENERIN AS har fått tilsagn om et betydelig beløp til utvikling av industrielle høytemperatur (HIT) varmepumper, fra Innovasjon Norge.

ENERIN AS har som ambisjon å lage de mest avanserte HIT varmepumpene i verden, basert på teknologi, patenter og kunnskaper akkumulert gjennom mange år av siv.ing. Arne Høeg og siv.ing. Trond-Atle Asphjell.

Arne Høeg og Trond-Atle Asphjell er hovedaksjonærer og partnere i ENERIN AS sammen med Niprox Technology AS. Niprox og Enerins ansatte er hovedeiere i HoegTemp AS, som eier og forvalter patenter og IP-rettigheter til høytemperatur-varmepumper.

ENERIN AS har en investeringsramme i størrelsesorden 15-20 mill. til et forskningsprogram over 3-4 år, til utvikling av nye teknologier og løsninger for industrielle varmepumper.

FOU prosjektet har blitt kvalitetssikret av Innovasjon Norge, og et ekspertpanel sammensatt av IN, bestående av en 1. amanuensis fra NTNU, en partner / siv.øk. fra BDO, og en ekspert fra ENOVA.

Med tilsagnet fra Innovasjon Norge, en kommende emisjon, trekkrettigheter og lån fra Sparebanken Vest, kombinert med egne midler og løpende inntjening fra våre produkter og tjenester som Thermonitor og WaveClean, er FoU-programmet fullfinansiert.

De første HIT / UHIT (Ultrahøytemperatur) prototype-varmepumpene antas å være klare for ut-testing hos pilotkunder fra ultimo 2022 / primo 2023.

HIT varmepumpene vil være modulbaserte, med modulstørrelse 250 kW hver, og vil være skalerbare ved parallell-kobling, slik at vi kan levere energisentraler fra 250 kW til f.eks. 5-10 MW, avhengig av behovet hos kunde.

Disse varmepumpene, sammen med NIPROX' matevannsanlegg og demineraliserings-anlegg for industri, og Enerins tjenester Thermonitor og WaveClean, vil gjøre ENERIN AS til en totalleverandør av industrielle energisentraler og damp-/matevannsløsninger.