Pelagia bruker WaveClean

Pelagia og Enerin har inngått avtale om bruk av WaveClean hos Pelagia Foods i Måløy. WaveClean er et kjemikaliefritt system som hindrer groing i varmevekslere, og holder varmevekslerene rene og effektive. Hos Pelagia gir systemet betydelig lavere energikostnader, og eliminerer bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier.

Pelagia og Enerin har samarbeidet om utviklingen av systemet, i et prosjekt støttet av Innovasjon Norge.

Evja Vest

N-6900 Florø

Torvveien 1

N-1383 Asker

 

Send oss en melding

© 2017 av ENERIN Laget med Wix.com