Møt Enerin på Enovakonferansen 2018

Enerin deltar på Enovakonferansen 2018 i Trondheim, 30.-31. januar, sammen

med vårt søsterselskap Niprox. Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe til med

å realisere deres energiprosjekt.