Enerin - energi-ingeniørene

Enerin AS er etablert som et datterselskap av Niprox AS, for å redusere energiforbruk og energikostnader i industri og næringsbygg.