WaveClean

  • WaveClean er en kjemikaliefri kontinuerlig behandling av varmevekslere og åpne vannsystemer, som sjøvannskjølere og inntak, eller ferskvannskjøling, vann-inntak og tilsvarende.

  • WaveClean kombinerer flere kjemikaliefrie rengjøringsmetoder for varmevekslere og vanninntak, med kontinuerlig overvåking av tilstand og ytelse.

  • WaveClean hindrer groing i rørsystemer og varmevekslere, og fjerner belegg og forurensning fra partikler i vannet og mineralutfellinger.

  • WaveClean sikrer full kapasitet og god energieffektivitet, og sparer energi og vedlikeholdskostnader.

Energisentraler

  • Enerin kan være en parter for oppgradering av energisentraler, og kan påta seg ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av energisentraler med varmepumper. Enerins ansatte har fra 20-35 års erfaring med bygging og drift av industrielle varmepumper fra fryse- og kjøleanlegg til høytemperatur-varmepumper for produksjon av hettvann og damp.

  • Enerin kan også være med å finansiere energisentraler, og levere energi som tjeneste.

Høytemperatur-varmepumper

  • Enerin har mange års erfaring med høytemperatur-varmepumper for produksjon av hettvann og damp, med naturlige medier, fra flere ulike leverandører.

  • Enerin utvikler neste generasjons helium-varmepumpe for produksjon av hettvann og damp opp til 250°C, i samarbeid med Institutt for Energiteknikk, Mandal Maskinering og kunder.

Matevanns-systemer

  • Enerin og Niprox leverer matevanns-systemer, som fjerner oksygen fra matevannet uten avkoking, og dermed reduserer energiforbruket vesentlig sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Matevanns-systemene muliggjør også varmepumping for matevannet, slik at energiforbruket reduseres ytterligere, samtidig som kjelkapasiteten økes.

  • Matevanns-systemene reduserer oksygen-innholdet til 0 ppb, og reduserer dermed korrosjonsutfordringene i dampsystemet, og forlenger levetiden på komponenter og anlegg.

​​​